با ما در ارتباط باشید

آدرس کارخانه  :یزد، بافق، بعثت، بعثت جنوبی، فرعی 2 ، کارخانه “های دیت”